ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletตารางกิจกรรมปีการศึกษา2559
bulletตารางเรียนระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา2559
dot
dot
bulletโรงเรียนพรศิริกุล
bulletโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
bulletบุคลากร
bulletเครื่องแบบนักเรียน
bulletกิจกรรมประจำวัน ประจำปี 2558
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุล
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียน
bulletตารางสอบ 2/2556
bulletดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
bulletfacebook Pornsirikul
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
bulletบุคลากร
dot

dot
dot
dot
bulletคุณแม่มหัศจรรย์
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันอาสาฬหบูชา
dot
dot
bulletสพท.ตรังเขต 1
bulletสช.
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.บอม
bulletวิชาการ.คอม
bulletข่าวสารการศึกษา
bulletThai cyber University
bulletสภานักเรียน
bulletเยาวชนคนเก่ง
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.5-6

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

ระหว่างวันที่  14 -15  พฤศจิกายน  2552

ณ  โรงเรียนพรศิริกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง

     

     

     

     

   
รอบรั้วพรศิริกุล

ผังห้องเรียน อาคารประถม-มัธยม
ประกาศรายชื่อห้องเรียนปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียน 1/2559
รายชื่อนักเรียน 1/2559
Merry Christmas@Happy New Year 2016
กิจกรรมวันพ่อ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสังคม
ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 15
กิจกรรมวันไหว้ครู 58
กิจกรรมทำบุญโรงเรียนและวันสาทรเดือนสิบ
กิจกรรมวันแม่ ปี 56
กีฬาสี ปี56
กิจกรรมวันไหว้ครู 2556
เข้าค่ายจริยธรรม
กีฬาครูเอกชน
ตลาดนัดวิชาการ
อบรมยุวจราจร
เข้าค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 19
อบรมการทำงานเป็นทีม
งานขนมเค้ก
วันต้านยาเสพติด
อบรมยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันพ่อ
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3
เข้าค่ายบำเพ็ญ ม.1-3
เข้าค่ายลูกเสือ ป.5-6
เข้าค่ายบำเพ็ญ ป.5-6
ประชุมผู้บริหารและครู
กีฬาสีดอกแก้วเกมส์
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี2555
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
ค่ายวิชาการ 2555
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 55
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-3 ปี 54
โครงการเข้าค่ายจริยธรรม ปี54
เข้าค่ายบำเพ็ญ ม.1-3 ปี54
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3 ปี 54
โครงการบรรพชาสามเณร ปี54
กีฬาครูเอกชน ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันแม่ ปี54
กีฬาดอกแก้วเกมส์
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
รับสมัครนักเรียนใหม่ปี 54 รอบ 2
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปี 2554
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ปี 2554
เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.4-6 ปี 53
เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ป.4-6 ปี 53
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
O-NET
กีฬาสีปี 53
พิธีไหว้ครู ปี 2553
ครูผู้สอนดีเด่น
เหรียญทอง article
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เข้าค่ายแรมคืนผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า
เข้าค่ายจริยธรรมครู - นักเรียนโรงเรียนพรศิริกุล ครั้งที่ 16
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม
เทศกาลงานหมู่ย่าง
งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "รวมพลังปัญญาพัฒนาเด็กตรัง"
กิจกรรมวันไหว้ครู 57