ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletพรศิริกุลปฐมวัย
dot
dot
bulletโรงเรียนพรศิริกุล
bulletโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
bulletบุคลากร
bulletเครื่องแบบนักเรียน
bulletกิจกรรมประจำวัน ประจำปี 2558
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุล
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียน
bulletตารางสอบ 2/2556
bulletดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
bulletfacebook Pornsirikul
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
bulletบุคลากร
dot

dot
dot
dot
bulletคุณแม่มหัศจรรย์
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันอาสาฬหบูชา
dot
dot
bulletสพท.ตรังเขต 1
bulletสช.
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.บอม
bulletวิชาการ.คอม
bulletข่าวสารการศึกษา
bulletThai cyber University
bulletสภานักเรียน
bulletเยาวชนคนเก่ง
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.5-6

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

ระหว่างวันที่  14 -15  พฤศจิกายน  2552

ณ  โรงเรียนพรศิริกุล  อ.เมือง  จ.ตรัง

     

     

     

     

   
รอบรั้วพรศิริกุล

ประกาศผลการสอบ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบ ม.1 , 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบแซมชั้น ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
Merry Christmas@Happy New Year 2016
กิจกรรมวันพ่อ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสังคม
ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 15
กิจกรรมวันไหว้ครู 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบแซมชั้น ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทำบุญโรงเรียนและวันสาทรเดือนสิบ
วัน เวลา และสถานที่แข่งขันทักษะกลุ่มสังคม
ประกาศผลการสอบเข้า ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
โครงการอบรมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ตรัง
กิจกรรมวันแม่ ปี 56
กีฬาสี ปี56
กิจกรรมวันไหว้ครู 2556
ประกาศผลการสอบปีการศึกษา 2556 รอบ 2
ประกาศผลการสอบ ปีการศึกษา 2556
เข้าค่ายจริยธรรม
กีฬาครูเอกชน
ตลาดนัดวิชาการ
อบรมยุวจราจร
เข้าค่ายจริยธรรม ครั้งที่ 19
อบรมการทำงานเป็นทีม
งานขนมเค้ก
วันต้านยาเสพติด
อบรมยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันพ่อ
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3
เข้าค่ายบำเพ็ญ ม.1-3
เข้าค่ายลูกเสือ ป.5-6
เข้าค่ายบำเพ็ญ ป.5-6
ประชุมผู้บริหารและครู
กีฬาสีดอกแก้วเกมส์
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี2555
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
ค่ายวิชาการ 2555
ประกาศผลการสอบ
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 55
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-3 ปี 54
โครงการเข้าค่ายจริยธรรม ปี54
เข้าค่ายบำเพ็ญ ม.1-3 ปี54
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-3 ปี 54
โครงการบรรพชาสามเณร ปี54
กีฬาครูเอกชน ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันแม่ ปี54
กีฬาดอกแก้วเกมส์
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
ประกาศผลสอบรอบ 2
รับสมัครนักเรียนใหม่ปี 54 รอบ 2
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปี 2554
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็ก ปี 2554
เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.4-6 ปี 53
เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ป.4-6 ปี 53
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
O-NET
กีฬาสีปี 53
พิธีไหว้ครู ปี 2553
ครูผู้สอนดีเด่น
เหรียญทอง article
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เข้าค่ายแรมคืนผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นนกสีฟ้า
เข้าค่ายจริยธรรมครู - นักเรียนโรงเรียนพรศิริกุล ครั้งที่ 16
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม
เทศกาลงานหมู่ย่าง
งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "รวมพลังปัญญาพัฒนาเด็กตรัง"
กิจกรรมวันไหว้ครู 57
เข้าร่วมงานเทศกาลขนมเค้ก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
ตารางสอบ 2/2556
การกรอกข้อมูลเงินอุดหนุน
รับนักเรียนใหม่ปี 54
ประกาศผลการสอบเข้าโรงเรียนพรศิริกุล ปี 53 รอบ 2
1
ประกาศผลสอบเข้าเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2553
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เข้าร่วมประกวดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ