ข่าวสารรอบรั้ว
News

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น   นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินในวันที่ 5 - 7 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนพรศิริกุล(ไม่ต้องนำนักเรียนมา)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2561