ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพรศิริกุล

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-net) ปีการศึกษา 2555 

 เหรียญเงิน ชั้นประถมศึกษาปีีที่ 6 และเหรียญทองแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าสู่หน้าหลัก