ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletตารางกิจกรรมปีการศึกษา2559
bulletตารางเรียนระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา2559
dot
dot
bulletโรงเรียนพรศิริกุล
bulletโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
bulletบุคลากร
bulletเครื่องแบบนักเรียน
bulletกิจกรรมประจำวัน ประจำปี 2558
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุล
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียน
bulletตารางสอบ 2/2556
bulletดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
bulletfacebook Pornsirikul
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
bulletบุคลากร
dot

dot
dot
dot
bulletคุณแม่มหัศจรรย์
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันอาสาฬหบูชา
dot
dot
bulletสพท.ตรังเขต 1
bulletสช.
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.บอม
bulletวิชาการ.คอม
bulletข่าวสารการศึกษา
bulletThai cyber University
bulletสภานักเรียน
bulletเยาวชนคนเก่ง
PORNSIRIKUL NEW PLACE

ปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนพรศิริกุล ย้ายสถานที่ตั้งไปยังเลขที่ 203 ถนนตรัง - ปะเหลียน  ตำบลโคกหล่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง บนเนื้อที่กว่า30 ไร่

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

รอบรั้วพรศิริกุล

แผนผังอาคารเรียนเรียน 5 ชั้น
ผู้ปกครองตรวจสอบห้องเรียนได้จากผังอาคาร

More...

 ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนพรศิริกุล ปีการศึกษา 2559
ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4

More...

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 สารสัมพันธ์โรงเรียนพรศิริกุล ฉบับที่ 1/2559

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

More...

 การเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

More...

 แจ้งเรื่องการชำระค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาล

More...

รอบรั้วอนุบาล

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.พิชชานันท์ ธรรมปริพัตรา อ.3  เข้ารับประทานรางวัลเยาวชนดีเด่น
ด.ญ.เบญญาภา ประสมศรี อ.2 เข้ารับประทานรางวัลเยาวชนดีเด่น และรางวัล ศรีกุลบุตร-กุลธิดา
ด.ช.ปภังกร แซ่เอี่ยว อ.2  เข้ารับประทานรางวัล ศรีกุลบุตร-กุลธิดา

More...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
29 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย

More...

กิจกรรมกีฬาสีดอกแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

More...