ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletตารางกิจกรรมปีการศึกษา2559
bulletตารางเรียนระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา2559
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
bulletบุคลากรระดับปฐมวัย
bulletเครื่องแบบนักเรียน
bulletกิจกรรมประจำวัน ประจำปี 2559
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุล
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียน
bulletดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
bulletfacebook Pornsirikul
dot

dot
dot
dot
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันอาสาฬหบูชา
dot
dot
bulletสพท.ตรังเขต 1
bulletสช.
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.บอม
bulletวิชาการ.คอม
bulletThai cyber University
bulletสภานักเรียน
PORNSIRIKUL NEW PLACE

โรงเรียนพรศิริกุล

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น

 สำหรับนักเรียน ที่จะเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไปไม่ต้องสอบคัดเลือก  สามารถสมัครและเข้าเรียนได้เลยค่ะ

 

รอบรั้วพรศิริกุล

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

More...

 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพรศิริกุล ปีการศึกษา 2560

More...

 เอกสาร / ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560

More...

จดหมายถึงผู้ปกครอง

 สารสัมพันธ์โรงเรียนพรศิริกุล ฉบับที่ 1/2559

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

More...

 การเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

More...