ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletพรศิริกุลปฐมวัย
dot
dot
bulletโรงเรียนพรศิริกุล
bulletโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย
bulletบุคลากร
bulletเครื่องแบบนักเรียน
bulletกิจกรรมประจำวัน ประจำปี 2558
bulletตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุล
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียน
bulletตารางสอบ 2/2556
bulletดาว์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
bulletfacebook Pornsirikul
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียนพรศิริกุลสอนภาษา
bulletบุคลากร
dot

dot
dot
dot
bulletคุณแม่มหัศจรรย์
bulletวันเข้าพรรษา
bulletวันอาสาฬหบูชา
dot
dot
bulletสพท.ตรังเขต 1
bulletสช.
bulletเรียนภาษาอังกฤษกับ อ.บอม
bulletวิชาการ.คอม
bulletข่าวสารการศึกษา
bulletThai cyber University
bulletสภานักเรียน
bulletเยาวชนคนเก่ง
PORNSIRIKUL GROUP

เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  บริหารงานโดย

นางสุภา  สัมพันธรัตน์

โรงเรียนพรศิริกุล  เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 )

โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย  เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ( ระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 )

 

รอบรั้วพรศิริกุล

 เมื่อวันที่   29   สิงหาคม   2558

ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

 

 

More...

More...

รอบรั้วพรศิริกุลปฐมวัย

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

More...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
29 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย

More...